Rezygnacja prezesa TPP Leszka Gorgola
Wpisał: Roman Woch   
27.04.2011.
W dniu dzisiejszym, tj. 27 kwietnia 2011 r. zrezygnował z pełnienia swej funkcji oraz pracy w Zarządzie Prezes Towarzystwa Przyjaciół Puław - Leszek Gorgol. Przyczyną jego rezygnacji było powołanie z dniem 16 lutego 2011 na członka Zarządu Powiatu Puławskiego i wynikająca z tego konieczność zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej - za jaką kierowanie Towarzystwem uchodzić mogło. Zarząd ze smutkiem przyjął decyzję pana Leszka i wyznaczył wiceprezesa Wojciecha Kubę do kierowania pracami Zarządu TPP do czasu zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania i wyboru nowego prezesa.
Zmieniony ( 28.04.2011. )