Walne Zebranie 2011 - podsumowanie
Wpisał: Roman Woch   
06.04.2011.
Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Towarzystwa Przyjaciół Puław odbyło się 8 marca 2011 r. Zebrani przyjęli sprawozdanie z działalności merytorycznej oraz finansowej Towarzystwa za rok 2010, przedstawione przez Zarząd oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Następnie podjęli uchwałę o przyjęciu projektu budżetu na rok 2011 oraz uchwałę o zmianach w Statucie, dostosowujących Statut do wymogów znowelizowanej Ustawy o pożytku publicznym. W miłej "ostatkowej" atmosferze obecni na zebraniu członkowie Towarzystwa dyskutowali o planach i możliwościach działania TPP w najbliższym roku oraz w dalszej perspektywie, m.in. o zagospodarowaniu ogrodu przy "Samotni" i możliwościach pozyskania środków finansowych na ten cel.

Tekst: Maria Muller, Fotografie: Aleksandra Kuba


Zmieniony ( 06.04.2011. )