Menu główne
Start
Z życia TPP
Wydarzenia różne
Piosenka artystyczna
Muzyka na deser
Klub Inteligencji
Rajd Flagi
Fotografie
Słownik Biograficzny
Pobierz pliki


Komunikat Zarządu nr 11 Drukuj Email
Wpisał: Roman Woch   
06.04.2007.

Drodzy Państwo!
Od ostatniego komunikatu upłynął rok. Rok wielu wydarzeń, zwłaszcza związanych z rokiem obchodów stulecia nadania Puławom praw miejskich, które zainicjowało i uczestniczyło Towarzystwo Przyjaciół Puław. Chcemy tym komunikatem przybliżyć państwu bardzo intensywną działalność Towarzystwa i jego członków w ostatnim roku, w którym Towarzystwo zaznaczyło swoją obecność w miejskim życiu społecznym 10 wydawnictwami, dwoma sympozjami, jednym koncertem muzyki kameralnej oraz imprezą cykliczną w „Samotni”.

W ostatnim okresie, głównie w roku jubileuszowym obchodów stulecia nadania praw miejskich Puławom, Towarzystwo wydało rekordowo dużą ilość pozycji książkowych. Między innymi autorstwa Sławomira Rudnickiego trzeci tom „Sonetów” i „Cudowną latorośl” oraz tomik poświęcony poetyckiej wizji Puław pt. „Tam gdzie Sybilli świątynia”, a właściwie będący zbiorem wierszy dedykowanym znanym i mniej znanym Puławiakom. Dorobek pana Rudnickiego z tego roku i z lat poprzednich, jest iście imponujący i ze względu na poruszane w nim jakże aktualne tematy puławskie, bardzo interesujący. Pracą o unikalnym charakterze są „Puławy. Miejsca upamiętnione” Henryka Czecha. Jest to przewodnik po obiektach upamiętniających wydarzenia i ludzi, epitafiami, tablicami i pomnikami. Praca zawiera zdjęcia i opisy wszystkich puławskich obiektów tego typu. Wydano również nowy numer „Teki Puławskiej” z roku 2006 pod redakcją Marcina Fedorowicza, Wojciecha Kuby i Bohdana Zadury poświęconej tradycyjnie szeroko rozumianej tematyce kulturalnej. Obok wierszy i fragmentów prozy puławskich twórców odnotować należy artykuł E. Mech o twórczości księdza Malarza, relację L. Gorgola o poezji śpiewanej w „Samotni”. Tom zawiera też wspomnienie H. Padraka o Aleksym Bornusie, H. Soleckiej o Bronisławie Pietraku i T. Gawinowskiej o Mieczysławie Rybaku. Unikalny charakter nosi wydawnictwo „Tradycja i sztuka” będący zbiorem materiałów z sesji zorganizowanej z okazji stulecia nadania Puławom praw miejskich, pod redakcją Urszuli Ślusarczyk i Piotra Majewskiego. Książka zawiera artykuły poświęcone miejscu Puław w tradycji i kulturze polskiej i europejskiej. Kolejna publikacja związana z obchodami roku jubileuszu, to „Puławy’ 66” Anny Marii Leśniewskiej. Pozycja przypomina głośne swego czasu wydarzenie z roku 1966, jakim było niewątpliwie sympozjum i towarzyszące mu wystawy, happeningi awangardowych twórców z całej Polski pt. „Sztuka w zmieniającym się świecie”. Cenną pozycją jest zbiorowa praca „Puławianie w misjach pokojowych. Wspomnienia znad Nilu i Eufratu”. Jest to bardzo ciekawy zbiór osobistych refleksji pamiętnikarskich wielu osób o ich konfrontacji z obcymi kulturami, narodami, systemami politycznymi i społecznymi oraz sposobami pracy i stylem życia. Listę zamykają dwie książki o charakterze historycznym. Praca Teresy Gawinowskiej „Wbrew racjom silniejszego. PINGW i Puławy podczas okupacji hitlerowskiej” poświęcona ludziom niepokornym, broniącym swoich zasad w godzinie próby. Książka jest bardzo cennym wkładem w poznanie dziejów naszego miasta. Zapewne wielu Puławiaków odnajdzie w niej losy swoich bliskich. „Kronika Miasta Puławy 1906 - 1981” złożona z materiałów zebranych przez Michała Asprasa i Hieronima Barbsia i własnych opracował i przygotował do druku Sławomir Pać. To swoiste kalendarium było od dawna oczekiwane w Puławach. W zwięzły sposób ukazuje pierwsze kilkadziesiąt lat dwudziestowiecznej historii naszego miasta, poprzez dokonania jego mieszkańców na tle wydarzeń, które były udziałem całego Narodu.

1. „I Sympozjum Artystów Plastyków i Naukowców”, miało miejsce na terenie Zakładów Azotowych oraz w samych Puławach w 1966 roku. W czterdziestą rocznicę tamtych wydarzeń, 9 września 2006r. Towarzystwo Przyjaciół Puław w Galerii Sztuki Współczesnej POK „Dom Chemika” zorganizowało wystawę połączoną z promocją polsko-angielskiego wydawnictwa „Puławy 66” Anny Marii Leśniewskiej (znakomite dzieło wieloletniej pracy historyka i krytyka sztuki) ze zdjęciami Stanisława Papciaka (wieloletniego fotografika ZA Puławy) oraz wieczór wspomnień poświęcony Sympozjum. Do Puław przybyła autorka książki Anna Maria Leśniewska oraz artyści i krytycy biorący udział w plenerze z 1966 roku, min. Jerzy Bereś, Włodzimierz Borowski, prof. Grzegorz Kowalski, Danuta Ziemska. W spotkaniu udział wzięli min. Janusz Zagrodzki (Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi), Jagoda Barczyńska (Muzeum Chełmskie w Chełmie), Anna Saciuk-Gąsowska (Muzeum Sztuki w Łodzi), Andrzej Mroczek i Jolanta Męderowicz (BWA w Lublinie). Autorem i koordynatorem projektu oraz kuratorem wystawy był Zbyszek Kosowski z Towarzystwa Przyjaciół Puław.

2. 23 września 2006r. odbyła się sesja pt. „Tradycja i sztuka” zorganizowana jako projekt Towarzystwa, którego koordynatorem i głównym organizatorem, ze strony Towarzystwa, była Urszula Ślusarczyk. Sesja przybliżała poglądy przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych, przywołujących wybranych artystów i ich twórczość oraz ukazuje ich wpływ na postrzeganie tego szczególnego miasta na mapie kulturalnej Polski i Europy. W sesji udział wzięli: Tomasz Chachulski – Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autor referatu: „O puławskim „Rozmarynie” Franciszka Dionizego Kniaźnina”; Krzysztof Gombin – Katolicki Uniwersytet Lubelski, autor referatu: „Potoccy i Czartoryscy. Z dziejów sąsiedztwa Kurowa i Puław w XVIII wieku”; Teresa Kostkiewiczowa – Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, autorka referatu: „Poematy o Puławach”; Dorota Kudelska Katolicki Uniwersytet Lubelski, autorka referatu: „Krytyka krytyki i literatury, czyli Hogarth Polakiem”; Lechosław Lameński – Katolicki Uniwersytet Lubelski, autor referatu: „Antoni Michalak, Puławy i Matka Boska dobrej Śmierci, czyli kilka uwag o powojennym malarstwie”; Piotr Majewski – Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, autor referatu: „Puławska edukacja Adama Chmielowskiego i Maksymiliana Gierymskiego”; Grażyna Michalska – Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Lublinie, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, autorka referatu: „Księżna Izabela Czartoryska jako „inwestorka”; Halina Rarot – Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, autorka referatu: „Filozofia małej ojczyzny – Puławy”; Irena Rolska – Katolicki Uniwersytet Lubelski, autorka referatu: „Galerie przodków jako symbol świetności narodu”.

3. „Trubadurzy, poeci i bardowie w Samotni” to kolejny cykl koncertów piosenki poetyckiej prezentowanej w siedzibie Towarzystwa. W 2006 roku cykl obejmował prezentację tego rodzaju śpiewania twórców z Polski i z innych krajów. Na początku wystąpił zespół „Odpust Zupełny” z Lublina z programem pieśni średniowiecznych trubadurów i renesansowych pieśni rycerskich w programie „Renesans średniowiecza”. Potem w kolejności wystąpili: Michał Łanuszka z Krakowa w programie „Człowiek z duszą na wynos” zaprezentował twórczość czeskiego barda Jaromira Nohavicy oraz Iryna Kmet’ ze Lwowa zaśpiewała z akompaniamentem bandury pieśni ukraińskich bandurzystów i swoje utwory w programie „Struny serca”. W programie „Syberyjski bard zaprasza” Evgen Malinovskiy brawurowo zaprezentował twórczość trzech rosyjskich bardów: Wysockiego, Okudżawy i Rosenbauma. Jan Kondrak z Lublina wystąpił tym razem z programem „Madame” obejmującym piosenki Edwarda Stachury, a po nim wystąpił bard starszego pokolenia Andrzej Garczarek, który w recitalu własnej poezji i muzyki pt. „Kółeczko” zaimponował publiczności oszczędnością środków wyrazu i ogromną siłą oddziaływania. W listopadzie miał wystąpić Kuba Pałys z Lublina z recitalem brazylijskiej piosenki artystycznej pt. „Nie ma lekko”, ale z powodu żałoby narodowej, koncert odwołano. W efekcie w grudniu odbyły się dwa koncerty. Pierwszy to prezentacja piosenki francuskiej w wykonaniu Jagi Wrońskiej z Krakowa. W programie „Kochankowie ulicy” dynamicznie i namiętnie wykonała piosenki  tak wybitnych przedstawicieli jak: E. Piaf, J. Brel, Ch. Aznavour, G. Brassens. Na koniec wystąpił Robert Kasprzycki z Krakowa, poeta i pieśniarz młodszego pokolenia, który w recitalu noszącym tytuł „Światopodgląd” wykonał piosenki ze swojego ostatniego albumu noszącego ten sam tytuł oraz inne utwory. Niezwykła osobowość artysty jak i ciekawy układ recitalu składały się na bardzo dynamiczny i interesujący wieczór poetycki. Obydwa koncerty przyciągnęły nadkąplety publiczności.

4. Zarząd Towarzystwa w ostatnim roku podejmował próby zdobycia znacznych środków finansowych na renowację wieży, ogrodzenie terenu posesji i założenie ogrodu wokół willi Samotni. Kolejny raz został sporządzony wniosek finansowy i projektowy i złożony w Urzędzie Marszałkowskim celem uzyskania pieniędzy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Złożony w październiku wniosek „Remont i przystosowanie na cele turystyczne willi Samotnia” został pozytywnie oceniony i znalazł się na 4 miejscu listy rankingowej. Z powodu braku większej ilości pieniędzy w tym obszarze, tylko jeden wniosek otrzymał dotację, a pozostałe znalazły się na liście rezerwowej, w tym nasz na miejscu trzecim. Ostatnio na życzenie Urzędu Marszałkowskiego potwierdziliśmy chęć realizacji naszego projektu, ale prawdopodobnie nie otrzymamy dofinansowania w tym roku z powodu wyczerpania się środków unijnych na lata 2004 – 2006.

5. Puławy i Towarzystwo Przyjaciół Puław w dniu 7 lutego 2006 r. poniosły znaczącą stratę – zmarł Aleksy Bornus. Był on trzecim z kolei prezesem TPP po prof. Michale Strzemskim i Ryszardzie Towalskim pełnił tę funkcję w latach 1971 – 1986. Aleksy Bornus był postacią szczególną. W okresie stalinowskim za działalność „kontrrewolucyjną” został skazany na 8 lat więzienia. W okrutnych warunkach w zakładzie karnym w Sztumie i Rawiczu odsiedział dwa lata, po których zwolniono go w 1956 roku. Zawsze był człowiekiem odważnym. Bronił niezależności i autonomii Towarzystwa w każdej sytuacji, w okresie stanu wojennego, kiedy to władze uważały nasze Towarzystwo za ostoję „czarnej reakcji”. Aleksy Bornus angażował się w życie społeczne i reagował na bieżące wydarzenia polityczne w kraju. W roku 1980 włączył się w budowanie struktur „Solidarności”. Miał wyjątkowo bogatą osobowość, był erudytą, intelektualistą i bibliofilem. Aleksy Bornus nie jest dostatecznie doceniany i zauważany, a przecież był tak charakterystyczną osobowością w najnowszych dziejach Puław.

6. Informujemy, że została utworzona nowa strona internetowa Towarzystwa i można ją łatwo znaleźć korzystając z wyszukiwarki internetowej lub wpisując adres www.tpp.pulawy.pl. Strona jest co prawda jeszcze w budowie, ale już zawiera wiele istotnych informacji o naszym Towarzystwie. Jest możliwość kontaktu oraz zapoznania się z naszą ofertą wydawniczą oraz z innymi informacjami. Twórca strony pan Roman Woch zapewnia, że będzie dalej uzupełnił i rozwijał stronę o nowe informacje. Prosimy też o uwagi krytyczne potrzebne nam do wprowadzania zmian ułatwiających korzystanie z niej, jak i polepszających jej estetykę.

7. Korzystając z okazji zapraszamy wszystkich naszych członków do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Towarzystwa. Byłoby to znaczące wsparcie naszej statutowej działalności, a w szczególności stanowiłoby wkład własny we wspieranie działalności wydawniczej.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia pogodnych i radosnych chwil spędzonych w rodzinnej atmosferze, czerpania ze Zmartwychwstania Pańskiego nowych sił do pracy i życia oraz pokonywania codziennych trudności.

Zarząd TPP
Zmieniony ( 25.04.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj...
   Start arrow Z życia TPP arrow Komunikat Zarządu nr 11