Menu główne
Start
Z życia TPP
Wydarzenia różne
Piosenka artystyczna
Muzyka na deser
Klub Inteligencji
Rajd Flagi
Fotografie
Słownik Biograficzny
Pobierz pliki


30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego - podsumowanie Drukuj Email
Wpisał: Roman Woch   
22.02.2012.
Towarzystwo Przyjaciół Puław wspólnie z Młodzieżowym Domem Kultury oraz z I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Jerzego Czartoryskiego podjęło się przeprowadzenia wspólnego projektu uczczenia 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Wobec tego  Młodzieżowy Dom Kultury przygotował i otworzył 9 grudnia wystawę pt. "Solidarność w podziemiu" ukazującą przede wszystkim drukarską część działalności podziemnej, opartą na kolekcji pana Stanisława Głażewskiego. (zdjęcie z wystawy).

Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce miało zahamować dążenia Polaków do podmiotowości społecznej i politycznej czyli do demokracji i wolności. Masowe aresztowania, godzina milicyjna, zakaz działalności związkowej oraz jakiejkolwiek innej, bez oficjalnej zgody władz, karanie za przejawy niezależności  stały się w stanie wojennym i po nim codzienną praktyką. Po 13 grudnia 1981r. działacze związkowi, liderzy opozycji utożsamiający się z ruchem "Solidarności", podjęli protesty sprzeciwiając się i walcząc z władzą komunistyczną, najpierw przy pomocy strajków, a potem organizując i rozwijając ruch podziemny. Drukowano i kolportowano czasopisma, książki i druki ulotne, organizowano manifestacje, niezależne życie kulturalne i niezależną edukację czy np. bojkot oficjalnych (niedemokratycznych) wyborów do władz. Słowem robiono wszystko to czego zabraniała ówczesna władza, tym samym dążąc do uzyskania wolności. Za każde z tych działań groziło ludziom, którzy je podejmowali uwięzienie, wyrzucenie z pracy i prześladowania.

Towarzystwo Przyjaciół Puław, również 9 grudnia przygotowało okolicznościowy wieczór piosenki artystycznej, tym razem koncert pt.: "Pieśń o wolności" zawierał piosenki, poezję i prozę z okresu stanu wojennego (plakat). Wykonawcami byli: Jan Kondrak, Ryszard Borkowski, Małgorzata Parczyńska, Szymon Wnuk oraz młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury.  Zaśpiewano piosenki z repertuaru: J. Kaczmarskiego, P. Gintrowskiego, K. Kelusa, J. Kleyffa, J. Kondraka, R. Borkowskiego oraz innych pieśniarzy tamtego okresu. Część muzyczna była przetykana czytaniami wierszy wydawanych w owym czasie w podziemiu, autorstwa: Ernesta Bryla, Leszka Szarugi, Zbigniewa Herberta, Waldemara Żelaznego oraz prozy Marka Nowakowskiego z tomu: "Raport o stanie wojennym". Koncert cieszył się wielkim zainteresowaniem i przed jego rozpoczęciem ludzie zajmowali miejsca min. na schodach kawiarni. Dla upamiętnia koncertu i dla upowszechnienia wiedzy o walce podziemnej puławskiej opozycji solidarnościowej, każdy obecny na koncercie otrzymał książkę wspomnieniową Stanisława Głażewskiego pt.: "W imię Solidarności. Wspomnienia z lat 1981 – 1989" wydaną przez Towarzystwo Przyjaciół Puław w 2010 roku.  (zdjęcia z koncertu).

Ukoronowaniem wspólnego projektu obchodów 30 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego była tzw. "akcja uliczna" tj. rzucanie i rozdawanie ulotek informujących o tym, że pamiętamy o ludziach biorących udział w przeciwstawianiu się komunistycznej władzy stanu wojennego.  Okolicznościowe ulotki miały też nadruk ze skopiowanych oryginalnych ulotek kolportowanych po 13 grudnia 1981 r. w Puławach. Wtedy informowały one min. o: strajku w Zakładach Azotowych, o aresztowanych przywódcach "Solidarności" i o tym, że Związek działa i walczy (ulotki rocznicowe). "Akcję uliczną" przeprowadzili 13 grudnia 2011r. między godz. 14.00 a 15.00, uczniowie dwóch klas (ok. 50 osób)  I Liceum Ogólnokształcącego im. A.J. Czartoryskiego, rzucając ulotki w szkole, w Galerii Zielona, w Hali Targowej i z Urzędu Miasta oraz rozdając ulotki w autobusach MZK i na ulicach miasta. Rozkolportowano w ten sposób ok. 3000 ulotek. (zdjęcia z akcji ulotkowej).

Tekst: Leszek Gorgol

Fotografie z koncertu:


Ulotki:


Rozdawanie ulotek:

Zmieniony ( 11.03.2012. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj...
   Start arrow Wydarzenia różne arrow 30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego - podsumowanie