Menu główne
Start
Z życia TPP
Wydarzenia różne
Piosenka artystyczna
Muzyka na deser
Klub Inteligencji
Rajd Flagi
Fotografie
Słownik Biograficzny
Pobierz pliki


Uroczystość upamiętnienia dr. Pawła R. Garapicha Drukuj Email
Wpisał: Roman Woch   
06.06.2008.

W dniu 31 maja 2008 r. odbyła się w Puławach uroczystość upamiętnienia wojewody lwowskiego (w latach 1924-1927) dr. Pawła Romana GARAPICHA zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Puław oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

W uroczystości, która odbyła się z udziałem konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie - ambasadora Wiesława Osuchowskiego, pełnomocnika ds. dziedzictwa narodowego i kombatantów wojewody lubelskiej pani Genowefy Tokarskiej - Waldemara Podsiadłego, starosty puławskiego - Sławomira Kamińskiego, prezydenta miasta Puławy - Janusza Grobla, wiceprezydent miasta Puławy – Ewy Wójcik, radnych miasta Puławy, dyrektora Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – doc. dr. hab. Tadeusza Wijaszki, prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich (TMLiKPW) – dr. Andrzeja Kaminskiego, prezesa Zarządu Oddziału Lublin TMLiKPW - prof. dr. hab. Władysława Stążki, prezesa Zarządu Towarzystwa Przyjaciół (TPP) Puław - mgr. Leszka Gorgola, komendanta hm. Bogdana Cebuli, drużyny reprezentacyjnej i oddziału harcerzy Hufca ZHP Puławy, uczniów 5 szkół Lubelszczyzny (z Zamościa, Lublina, Krasnegostawu, Urzędowa, Tomaszowa Lubelskiego) noszących imię "Orląt lwowskich", uczniów szkoły im. Zbigniewa Herberta z Lublina i szkoły Nr 6 im. Lotników Polskich z Puław, uczestniczyli członkowie TMLiKPW, TPP, licznie zebrani goście z kraju i z zagranicy oraz wielu mieszkańców Puław. W uroczystości brała udział także orkiestra z Kurowa i chór polski ECHO ze Lwowa.


Uroczystość składała się z 3 części.

Pierwsza część, to msza św. koncelebrowana; została odprawiona w kościele pw. Miłosierdzia Bożego przy asyście 11 pocztów sztandarowych i drużyny reprezentacyjnej harcerzy hufca ZHP. Mszę św. prowadził ks. prałat dr Janusz Gzik z udziałem ks. dziekana Edwarda Szeligi, który wygłosił piękną, pełną patriotycznej głębi – homilię. Wszystkie części mszy śpiewał polski chór ECHO ze Lwowa.

Druga część, to przemarsz pochodu ulicami Jaworową i Piaskową (ochraniany przez służby Komendy Powiatowej Policji w Puławach) z kościoła na cmentarz parafialny przy ul. Piaskowej do grobu dr. P. Garapicha i jego żony Ludgardy. Pochód otwierała 30-osobowa orkiestra, za nią szło 11 pocztów sztandarowych, drużyna reprezentacyjna i oddział harcerzy Hufca ZHP Puławy, 32-osobowy chór ECHO, kapłani, goście i członkowie TMLiKPW i TPP oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Puław. Na cmentarzu, tę część rozpoczął hymn Polski. Po nim ks. Janusz Gzik odmówił modlitwę za zmarłych i poświęcił płytę nagrobną, którą ufundował sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa dr Andrzej Przewoźnik. Następnie ciepłe, wzruszające i mądre słowa wygłosili ambasador W. Osuchowski i prezes L. Gorgol, po czym ambasador Osuchowski przekazał na grób dr. Garapicha urnę z ziemią z cmentarza "Obrońców Lwowa". Po tym przedstawiciele władz i organizacji społecznych, przy udziale harcerzy złożyli na grobie wieńce, wiązanki i kwiaty. Drugą część zakończyła orkiestra odegraniem melodii lwowskiej "Na pożegnanie". Uczestnicy, tej części uroczystości zostali zaproszeni na trzecią część do auli Państwowego Instytutu Weterynaryjnego (autobusy czekały pod bramą cmentarza na przewiezienie chętnych uczestników uroczystości). Trzeba dodać, że grób i jego otoczenie zostały wcześniej starannie przygotowane (flagi w barwach narodowych oraz biało-czerwona szarfa na płycie nagrobnej, znicze i kwiaty) przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Lotników Polskich w Puławach, którzy przed i w czasie tej części uroczystości trzymali razem z harcerzami wartę przy grobie.Trzecia część miała miejsce w udekorowanej na cześć Pawła Garapicha (m.in. jego portretem, herbem Lwowa, amarantowo-szafirową chorągwią) auli Instytutu i rozpoczęła się od uroczystego wprowadzenia pocztów sztandarowych. Wspomnienie o dr. Pawle Garapichu wygłosił prezes TMLiKPW dr Andrzej Kaminski. On też odczytał i wręczył przedstawicielom Szkoły Podstawowej Nr 6 w Puławach AKT OPIEKI nad grobem P. Garapicha, a następnie głos zabierali uczestnicy zgromadzenia. Z kolei nastąpiło uroczyste wyprowadzenie sztandarów, a zebrani zostali zaproszeni na koncert chóru ECHO z udziałem młodych solistów. Występ ten składający się z pięknych polskich, nieraz już przez nas zapomnianych, pieśni, był bardzo wzruszający i został przyjęty niezwykle gorąco. W szczególności ujął zebranych 9-letni utalentowany muzycznie syn dyrygenta chóru – Mirek Kuc, który zaśpiewał z wielkim uczuciem liryczną pieśń "O matce". Chór Lwowiaków, którzy specjalnie przyjechali na naszą uroczystość, aby uczcić znakomitego Polaka i mieszkańca Lwowa i Puław, znakomicie uświetnił wszystkie części uroczystości przypominającej życie i dziwność Pawła Garapicha. Podziękowania w imieniu organizatorów (wszystkim i za wszystko) złożył na koniec dr Kazimierz Rozmiłowski członek i działacz Oddziału Lublin TMLiKPW.

W każdej z 3 części tej podniosłej uroczystości uczestniczyło około 200 osób.

/Przygotowała: Krystyna Wilczyńska-Ciemięga/
Zmieniony ( 11.09.2008. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj...
   Start arrow Wydarzenia różne arrow Uroczystość upamiętnienia dr. Pawła R. Garapicha